دوشنبه 13 مرداد 1399
  هنرمندان 31 استان در جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان بازگشت

  هنرمندان 31 استان در جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان

   178 هنرمند جوان از 31 استان كشور در بيست و يكمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان با يكديگر رقابت مي كنند.

  به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي از بين 532 هنرمند جوان كه در بيست و يكمين جشنواره تجسمي جوانان ثبت نام كرده بودند، هيات انتخاب 178 هنرمند جوان را براي حضور در اين جشنواره انتخاب كرد كه از تمام استان هاي كشور هنرمنداني به اين جشنواره راه يافته اند.

  بيست و يكمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان در رشته هاي خوشنويسي، عكاسي، طراحي، نقاشي، حجم، كاريكاتور، نگارگري، پوستر و تصوير سازي از 18 تا 20 شهريور ماه جاري در اردبيل برگزار مي شود.

  اصفهان با 20 هنرمند جوان و سمنان با يك هنرمند بيشترين و كمترين شركت كننده را در اين دوره جشنواره دارند.

  جمشيد حقيقت شناس، معصومه مظفري و جواد نوبهار در رشته نقاشي و مهرداد خطايي، رضا افسري و احمد مرشدلو در رشته طراحي داوري بيست و يكمين جشنواره هنرهاي تجسمي را برعهده دارند.

  محمدحسين عطارچيان، احمد محمدپور و صفر گالشي داوران خوشنويسي و مهرالزمان فخار زاده منفرد، محمد مرادي و عبدالله محرمي داوران نگارگري بيست و يكمين جشنواره تجسمي جوانان هستند.

  اسماعيل عباسي، فرهاد سليماني و مسعود زنده روح كرماني در رشته عكاسي و بهرام عظيمي، جمال حمتي و بهمن عبدي در رشته كاريكاتور داوري بيست و يكمين جشنواره هنرهاي تجسمي را برعهده دارند.

  در رشته پوستر ابراهيم حقيقي، كوروش قاضي مرادي و حسين نوروزي در رشته پوستر، طاهر شيخ الحكمايي، كوروش گلناري و جعفر نجيبي در رشته حجم و در رشته تصويرسازي محمد علي بني اسدي، اكبر نيكان پور و فرشيد شفيعي داور بيست و يكين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان هستند.

  بیست و یکمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر نیمه دوم شهریور امسال در اردبیل برگزار می شود.

  رضوان صادق زاده؛ دبير هنري اين جشنواره و ناصر اسحاقي؛ مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل دبير جشنواره است.

   

  روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

  تاريخ خبر:  1393/06/09